obec Seloutky
Úřední deska Aktuality Hlášení rozhlasu Fotogalerie Nadcházející události Rezervace hřiště

Obsah stránky

Předvolební speciál 5 - struktura obecního úřadu

pátek, 08. říjen 2010 | Redakce

Tentokrát se zaměříme na vnitřní strukturu obecního úřadu. Upřesníme si vzájemné vztahy a odpovědnosti jednotlivých částí a orgánů obecního úřadu navzájem.

Zastupitelstvo obce

V oblasti samosprávy je zastupitelstvo hlavním samosprávným orgánem, rozhoduje usnesením a může přijímat obecně závazné vyhlášky. Schvaluje např. územní plán obce, rozpočet, zřizuje a ruší obecní policii, rozhoduje o vyhlášení místního referenda či volí nebo odvolává starostu. Rozhodnutí zastupitelstva vykonává rada obce, v případě malé obce, jako jsou Seloutky, pak sám starosta, který sám plní roli obecní rady.

Zastupitelstvo přijímá rozhodnutí, na základě kterých je možné například opravit chodníky, otevření mateřské školky, má možnost vytvořit příznivé podmínky například pro zavedení soukromé lékařské ordinace, lékárny či obchodu s potravinami v obci, pokud je rentabilita takového podnikatelského subjektu v obci malá. Dále zajišťuje osvětlení veřejných prostranství, podporuje veřejnou dopravu do jiných obcí, zřizuje a udržuje hřiště, autobusové zastávky, veřejnou zeleň, podporuje kulturní život v obci tím, že spolupracuje se spolky, pořádá výstavy, plesy a sportovní soutěže.

Starosta

Starosta je nejvyšší představitel místní samosprávy obce. Vykonává obecní správu a zastupuje obec navenek. Starostu volí zastupitelstvo obce. Poku dv obci není obecní rada, plní funkce vyhrazené obecní radě. Více o starostovi najdete ZDE .

(Místostarosta)

V Seloutkách nebyl v minulém období žádný místostarosta zastupitelstvem volen.

Místostarosta je zástupce starosty. Zastupitelstvo obce může zvolit několik místostarostů a svěřit jim zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou obvykle svěřeny starostovi.

(Rada obce)

V Seloutkách obecní radu pro nízký počet zastupitelů nemáme. Její funkci zastává ze zákona sám starosta obce. Starosta je tak namísto neexistující obecní rady výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu. Do jeho  kompetencí tak patří zejména zabezpečování hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu. Více o radě obce ZDE .

(Odbory)

Starosta nebo rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V Seloutkách nejsou zřízeny žádné odbory.

Výbory

Výbor je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva. Na svých jednáních se výbory primárně zabývají problémy z jejich oblasti působnosti a připravují návrhy pro předložení při jednání zastupitelstva. Předsedou výboru musí být vždy člen zastupitelstva. Členové výboru již zastupitelé být nemusejí. Zastupitelstvo ze zákona povinně zřizuje nejméně dva výbory:

  • finanční výbor
  • kontrolní výbor

Pokud v dané obci žije více než 10 % obyvatel jiných národností než české, musí zastupitelstvo zřídit také

  • výbor pro národnostní menšiny


Podle velikosti a potřeby obce může být zřízeno více výborů.

Komise

V Seloutkách jsou zřízeny aktuálně následující komise:

  • kulturní a sociální komise
  • komise pro zemědělství a životní prostředí

Komise zřizuje obecní úřad jako iniciativní a poradní orgán. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce, v Seloutkách tedy přímo starostovi. Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnost. Komise je ve své činnostia a ve věcech výkonu přenesené působnosti odpovědná starostovi.

 

Ostatní díly:

Předvolební speciál - 1. díl (Kandidáti)

Předvolební speciál - 2. díl (Financování obce) 

Předvolební speciál - 3. díl (Počet hlasů)

Předvolební speciál - 4. díl (Odměňování zastupitelů)

Předvolební speciál - 5. díl (Struktura obecního úřadu) 

Předvolební speciál - 6. díl (Jak neudělat chybu)

Patička stránky

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.