Obec Seloutky

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

Vítejte

     Obec Seloutky leží 5 km jihozápadně od okresního města Prostějova. Rozkládá se východně od posledních výběžků Drahanské vrchoviny, na západním okraji Hornomoravského úvalu, v Prostějovské kotlině. Střed obce se nachází v nadmořské výšce 256 m, nejvyšším bodem katastru je vrchol Chlumu s nadmořskou výškou 412 m. Ke dni 31. 12. 2019 v obci žilo 519 obyvatel.

Obec Seloutky

     Poloha místa je poměrně nenápadná, velmi vhodná k osídlení s rozhledem do širokého okolí. Při dobré viditelnosti lze vidět Jeseníky, Oderské vrchy, Moravskou bránu, Beskydy, Chřiby, Hostýnské a Vsetínské vrchy, z objektů pak baziliku na Svatém Kopečku u Olomouce, kostel v Dubu nad Moravou a tovačovský zámek. Katastr obce má rozlohu 716 ha, z toho 282 ha připadá na lesy, 362 ha na ornou půdu, 20 ha na zahrady, 4 ha na ovocné sady, 20 ha na travní porost, 7 ha na zastavěnou plochu a 21 ha na ostatní. Jedinou vodní plochou je rybníček v Kozencích. Seloutky sousedí na západě s katastrem obce Krumsín, na jihu Určic a Alojzova, na severu Mostkovic, Čechovic a Krasic a na východě Žešova.

    Nejstarší písemný doklad o Seloutkách pochází z roku 1325, kdy král Jan Lucemburský dává Vokovi z Kravař tzv. opravu na Seloutkách. Oprava znamenala, že obec byla pod správou vrchnosti plumlovské, ta vybírala činži a odváděla ji církvi, za což jí duchovní páni část vraceli. V té době patřila část majetku v obci klášteru svatého Jakuba z Olomouce. 

     Název obce se v minulosti měnil. Seloutky se v nejstarších dobách jmenovaly Selutice, ale již z konce 14. století pochází název Selitky nebo Selítky. Od konce 18. století  se objevuje lidová forma Selótky, ale také Selutky a od roku 1750 do současnosti Seloutky.

     PhDr. František Kopečný Dr.Sc. narozený 4.10.1909 v Určicích, který celé mládí prožil v Seloutkách, se ve své publikaci „Jména obcí a osad prostějovského okresu“ zabývá vývojem a původem názvu obce. Podle něj je základem názvu osobní jméno Seľut, které je složeno ze se- (sebe) a ľut- (litý, zlý), tedy na sebe zlý, což je v opačném významu jako Semil- (k sobě milý).

Kaple Nanebevzetí Panny Marie 

     Na stavbu kaple proběhla v letech 1790 - 1800 sbírka, při které se vybráno 600 zlatých. Stavební pozemek darovala plumlovská vrchnost a to15 čtverečních sáhů z plochy před myslivnou. Stavět se začalo na jaře 1801. V červenci došly finanční prostředky. Seloutští se obrátili s žádosti o podporu na knížete Františka Lichtenštejna a ten daroval 10 000 špatnějších cihel a 20 ks trámového dříví. Na podzim v roce 1802 byla kaple hotova a v následujícím roce zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. 

                                                kaple.jpg  

Kaplička svatého Šebestiána     

     Nad obcí na mírném svahu pod Všetičkovou skálou, stojí kaplička svatého Šebestiána, patrona válečných invalidů a ochránce proti moru. Není známo, kdo ji postavil a kdy. Na plánku obce z roku 1834 ještě zakreslena není, ale v roce 1836 již stála. Dle pověsti byla postavena jako poděkování za ochranu obyvatel Seloutek před morovou nákazou, neboť v té době zemřelo v Určicích několik desítek osob zatím co v Seloutkách téměř žádná. Ještě na počátku minulého století, vždy na svátek sv. Šebestiána bývala v této malé kapličce sloužena pobožnost proti moru, hladu a nakažlivým nemocem. 

                                           kaplička sv. Šebestiána.JPG

Kalich z roku 1538

     Vzácným předmětem pocházejícím ze Seloutek je renesanční kalich z roku 1538. Jeho původ je neznámý. Je vyroben ze stříbra, silně  pozlacený, bohatě zdoben krásnými ornamentálními rytinami.  Má výšku 21 cm, průměr číše 10 cm a průměr podstavce 14 cm. Vrchní část číše je hladká,  spodní nese tři medailony, do kterých jsou vryty dvě mužské a jedna ženská hlava. V současné době je vystaven v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. 

                                                         Pohár z r. 1538 Pomník padlých

     Občané se zabývali myšlenkou, jak co nejlépe uctít památku padlých a zemřelých rodáků v I. světové válce. Po delším jednání bylo rozhodnuto postavit pomník na Trávníku, před domem Šupových, číslo popisné 31. Pomník stavěla firma Semerák a spol. z Olomouce za 15.000,--Kč. Kolem pomníku zřídila Wilhelmova firma drátěný plot za 1500,--Kč, a ve vzniklé zahrádce občané vysadili květiny.V neděli 26.8.1928 u příležitosti sjezdu rodáků byl pomník slavnostně odhalen.

                                                          pomník padlých.jpg

 

Patička stránky

Dnes je 18.05.2021