obec Seloutky
Úřední deska Aktuality Hlášení rozhlasu Fotogalerie Nadcházející události Rezervace hřiště

Obsah stránky

Seloutky znovu dostanou málo peněz

úterý, 26. květen 2009 | Redakce
Od úterního rána můžeme u cedule označující začátek obce vidět neobvyklou tabulku s nápisem 'Daňově diskriminovaná obec'. Jedná se o upozornění na akci, kterou organizuje celostátní Sdružení místních samospráv . Upozorňuje na nespravedlivé přerozdělování daní. Největší čtyři města ...
[MODUL]fotka,667[/MODUL]... (Praha, Brno, Ostrava a Plzeň) totiž na úkor těch menších dostávají od státu po přerozdělení téměř polovinu peněz určených na rozvoj obcí. Přitom v nich ale žije jen asi dvacet procent veškerých obyvatel republiky. Tato praxe bohužel zdaleka neodpovídá skutečným potřebám malých obcí ve srovnání s potřebami velkých měst. Malé obce, včetně Seloutek, na tomto přerozdělování prodělávají. I proto je pro malé obce tak obtížné financovat čistírny odpadních vod, opravy komunikací, vodovodů a podobně.
V Praze je 'blaze' 
'Praha dostává hodně a my na její úkor zase málo!', ozývá se jednohlasně  ze samospráv menších obcí. Dnešním dnem starostové malých obcí zahájili masivní kampaň a zkouší to změnit.


Starostové mají pravdu
Příjmy obcí ze sdílených daní, což jsou především daň z přidané hodnoty a daň z příjmu, jsou silně nerovnoměrné. „Analýza, která loni zkoumala nakládání se státními penězi, ukázala, jak nedostatečně jsou financovány vesnice a města s méně než tisíci obyvateli,“ vysvětluje v průvodním dopise osloveným obcím předseda sdružení Josef Bartoněk. Ukázalo se, že všechny obce mají přibližně čtyřicet procent výdajů na jednoho obyvatele stejně vysoké bez ohledu na to, zda jde o malou vesnici, městečko či velké město. Dnes se však rovným dílem dělí pouze tři procenta sdílených daní. Obecní úřady malých obcí musejí vynaložit více financí na požární ochranu, odvádění a čištění odpadních vod nebo na zajištění pitné vody.


Nepoměr je veliký
Čtyři největší města ČR, ve kterých žije pětina obyvatelstva republiky, skutečně dostávají od státu téměř polovinu všech peněz určených na rozvoj obcí. Mezi malé obce a vesnice, ve kterých žije 80% populace, se dělí menší polovina těchto peněz.


Jak to změnit
Cesta ke změně vede, jak jinak, přes úpravu legislativy po trase: 'poslanecká sněmovna - senát - prezident'. Konkrétně se jedná o úpravu zákona o rozpočtovém určení daní.  Jak, kdy a jestli vůbec bude tento zákon novelizován, je prozatím v nedohlednu. Politická situace související s vyslovením nedůvěry vládě, kterou na jaře 2009 iniciovalo vedení dnešní ČSSD, zkrátila volební období. Jedním z negativních důsledků této situace je, že na projednání změn jakýchkoliv zákonů, nezbývá dnešní  sněmovně pro nejbližší období dostatek času.

 

Více k problematice:

Sdružení místních samospráv připravilo návrh změn

Už bylo na čase. Je to skandál!   ( IvanHofman, glosátor portálu Deník.cz )

Obce prosí o pomoc! Praha je obírá o peníze

Máme méně peněz z daní, vzbouřily se malé obce

Rozpočtové určení daní (portál ministerstva financií ČR) 

Hodnocení změn zákona o daňovém určení (změna z roku 2002)

Patička stránky

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.